Mất ngủ mãn tính nguy hiểm như thế nào?

First published at 07:09 UTC on May 13th, 2022.
subscribers

Với khoảng 20 - 30% dân số bị mất ngủ và phần lớn không tìm được nguyên nhân, tình trạng mất ngủ hiện nay đang là một vấn đề nên quan tâm. Đặc biệt là tình trạng mất ngủ mãn tính - nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi và nhiều hệ lụy khác. Vậy mất ngủ m…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO