Vad är det för mRNA som är i vaccinet? Assisterande Professor Björn Hammarskjöld.

First published at 06:33 UTC on January 6th, 2021.

Assisterande Professor Björn Hammarskjöld pratar om risker med mRNA covid 19 vaccine.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over