ספירלות גל הזמן - חלק 2 מתוך 2

First published at 15:31 UTC on March 3rd, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

הונאת ציר הזמן שלנו - אם נבחר בציר הזמן שמסמנת לנו ספירלת פיבונאצ'י, נישאר כנראה כבולים לארץ, פיזית ורוחנית.
כדי להגיע למצב בו אנו מסוגלים לנוע במרחבי הזמן, עלינו לבחור בציר הזמן של ספירלת הגביש (Krystal).
הסרטון ממחיש איך עובדת ההונאה חובקת העול…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over