Konfederacja "Targowica Oszołomów 2019" - Leszek Bubel

First published at 09:23 UTC on May 16th, 2019.

Senior Obozu Narodowego Leszek Bubel, w 3-godzinnym filmie demaskuje prawdziwe oblicze KONFEDERACJI, na tle zamordowanej Polskiej Partii Narodowej. Ten film to encyklopedia wiedzy... dla wytrwałych! Znajdź czas i obejrzyj do końca.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.