Destruering af Frimurerflag - NORDFRONT.DK

First published at 09:36 UTC on September 25th, 2019.

Den Nordiske Modstandsbevægelse destruerede et frimurerflag ved afbrænding, for at understrege, at en rensende ild er på vej, som vil udrense landet og Norden for alle former for fremmed indblanding og magt over vort folk, vort Norden, vor politik...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over