RE Conclusit vias meas inimicus

First published at 11:08 UTC on March 29th, 2021.

Responsorie voor de tweede dag van de Goede Week in de mozarabische ritus, zoals opgetekend in het vroeg tiende-eeuws antifonale van Léon (E-L 8, 155v), gereconstrueerd mbv de computer en uitgevoerd door Gregoriana Amsterdam bij de presentatie van h…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over