Överläkare Sven Román-Till sina läkarkollegor - Hur kan man acceptera vacciner och vaccinationspass?

First published at 22:16 UTC on May 23rd, 2021.

21. May 2021
- Bra dokumentär som upplyser om en annan sida av pandemin, med bland andra överläkare Sven Román, Sebastian Rushworth - AT-läkare och doktor i molekylär cellbiologi Ann-Cathrin Engwall:
https://www.bitchute.com/video/XZKmN5EkXJKk/

- MO…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.