Συσχετισμοί CERN και σήραγγας Gotthard

First published at 08:37 UTC on May 14th, 2021.

Το είχα ανεβάσει στο ΥΤ το 2016.. ας υπάρχει και εδώ καθότι
δεν ξέρω πότε θα λογοκριθεί "δημοκρατικά" και αυτό
Παλιό θέμα θα μου πείτε, αλλά και σύγχρονο συνάμα μπροστά
στην εμφανή ανάγκη τους να εντυπώσουν στο υποσυνείδητό μας
τη σκοτεινιά κα…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over