MYCKET VIKTIG intervju med läkare Mikael Nordfors kring Covid-19.

First published at 13:51 UTC on October 28th, 2020.

Läkare Mikael Nordfors är en av tusentals läkare världen över som har en helt annan bild av hur man bör hantera rådande influensa Covid-19. Han menar också att det är en helt annan agenda som driver det som nu sker samt att man i spåren av denna ska…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over