Yttrandefrihet • Jan Sjunnesson

First published at 12:03 UTC on September 27th, 2019.

Ett föredrag om yttrandefrihetens fördelar, men också om varför så få bryr sig om den. Att tala fritt är inte alltid accepterat, inte ens av majoriteten. Varför ändå yttrandefriheten bör försvaras är en fråga om principer och mod.

Jan Sjunnesson är…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over