Hild - Frågor Till Far

First published at 23:32 UTC on September 7th, 2019.

Country: Sweden
Band: Hild
Album: Spring
Song: Frågor Till Far (Questions For Father)
Date: 2016

Minns du den tid som jag själv aldrig sett
Då folket var lyckligt, då folket var ett
Så säg mig nu, pappa, hur känns det idag
När du sitter i slagget av det...

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over