No more MacBooks! - I need kalashnikov for killing white trash