Wspierane przez zachód zbrodnie zamieniane są w fake news

First published at 21:33 UTC on May 17th, 2022.

Bikedreams

Bikedreams

subscribers

Odkąd USA przejęło przed 8 laty kontrolę nad Ukrainą, stała się ona areną nie tylko najbrudniejszych, najbardziej odczłowieczonych praktyk na tej planecie (m.in. handel dziećmi, handel organami, tajne laboratoria, produkcja wirusów, broni biologiczn…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over