1984 ג'ורג' אורוול

First published at 07:02 UTC on March 12th, 2023.

המלצה על סרט קלאסי

1984, הרומן הדיסטופי הנודע ביותר בספרות העולם ועדיין המפתיע בחיותו ובאקטואליות שלו, ראה אור לראשונה ב־1949. ג'ורג' אורוול חוזה בו חזות דמיונית קשה על דמותו החברתית והפוליטית של העולם בעתיד, עולם השרוי במלחמה בין־גושית …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO