Ο ΠΟΥ δεν είναι ένας έντιμος οργανισμός, βασίζεται στο ψέμα και την εξαπάτηση. 'Μια υγεία': ο έλεγχο

First published at 17:45 UTC on May 25th, 2024.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ μας για αυτά τα θέματα στο κανάλι Αλκυόν Πλειάδες, στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-gr/
ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled discussion of this video.