Ang sangkatauhan ay may malaking problema!

First published at 04:42 UTC on July 18th, 2019.

Social-Live

Social-Live

subscribers

Ang sangkatauhan ay may malaking problema! Ang mundo at uniberso ay nagbabago at ang sangkatauhan ay hindi rin nagbabago. Dapat nating pag-ibayuhin ang positibong enerhiya ng puso bago ang mga tao ay naghihirap mula sa mga pagbabago sa pangunahing...

MORE
CategoryPeople & Family
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+