วัดบางพลี ใหญ่กลาง, Wat (temple) Bangpli Yai Klang - Bangkok, Thailand