Morate biti slepi da ne vidite prevaru stoleća...

First published at 19:52 UTC on January 13th, 2021.

Dosadne Priče

danjus

subscribers

Tramp i dalje pokušava da dokaže prevaru.

Pored video snimaka, ima dosta ljudi koji su pod zakletvom rekli da su videli prevare.

Gee što bi rekli Dži

Ipak, prevara je počinjena da softverom kompanije Dominion. Svako ko zna da programira i hakuje…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BigTech just purged the president of the United States and untold numbers of creators and users. We are working around the clock to keep up, but could do with extra help. Consider a $5 donation today. Thank you - BitChute.