Rasende far ringer apoteket hvor hans 7-årige sønn ble vaksinert mot Covid-19

First published at 19:54 UTC on August 7th, 2022.

Her er en samtale mellom en farmasøyt ved et apotek og en far som fikk sin 7-åring vaksinert ved dette apoteket. Sønnen endte opp med hjertemuskelbetennelse, noe faren er bestyrtet over...

Frivillige donasjoner er det som holder både bloggen, grupp…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over