Η ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ

First published at 20:30 UTC on October 17th, 2020.

Ερωτήματα που δεν θα έθετα και λεπτομέρειες που δεν θα πρόσεχα αν δεν έβλεπα τα πλοκάμια της Ατζέντας να απλώνονται παντού. Ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω σας.

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over