BKP: Grzech Jeroboama, II Watykański Sobór i posoborowi papieże