Phil Konieczny - Pandemia strachu i bieda w Polsce - Kryzys stulecia

First published at 10:23 UTC on April 14th, 2020.

Według autora mamy za oknem teatr "pandemii strachu" z realnymi skutkami ekonomicznymi. W pierwszej części autor analizuje obecną sytuację ekonomiczną w związku z "pandemią" koronawirusa. W drugiej prowadzi analizę danych statyst…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over