Obamas hyllest til den kommunistiske malen for hvordan oppnå total dominans...

First published at 19:45 UTC on May 26th, 2023.

USAs tidligere president lirer av seg den kommunistiske malen for hvordan kue hele nasjoner... Facebook mener denne videoen er løsrevet fra en større kontekst og derfor villedende, skjønt hva er egentlig tilfelle her...?

Frivillige donasjoner er de…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over