JÖKEN OCH MODERATERNA VILL INFÖRA MARKNADSHYROR

First published at 07:44 UTC on April 4th, 2021.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/

Jök-partierna och  moderaterna vill installera marknadshyror för  hyreslägenheter. Vilket även kallas även för fri hyressättning. Slutresultatet är att inte bara nyproducerade hyresrätter blir dyrare utan även att existerande hyresr…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over