Mario Lovrinčević - Izgovaranje Deklaracije drugi put - Split 28.12.2021.

First published at 10:39 UTC on December 29th, 2021.

Drugi događaj je započeo u 15:30, kako je najavljeno. On se održao na čast i slavu Boga Sina. Počeo je sa Žalosnom Krunicom. Nažalost, jedan maskirani muškarac je došao moliteljima s leđa i udario rukom u megafon na kojega su molili, te vičući vrije…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over