JMM-INTERVJU #7 SOLIDARITETSPARTIET VILL FÖRBÄTTRA PENSIONEN

First published at 06:29 UTC on March 22nd, 2021.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #7 intervjuar jag Dan Glimmerås och Göran Dandelo från Solidaritetspartiet.
Solidaritetspartiet har som främsta syfte att förbättra den svenska pensionen så att den blir dräglig till skillnad från vad de…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over