ΑΣΧΗΜΕΣ VS ΟΜΟΡΦΕΣ (ΓΙΑ ΗΛΙΘΙΟΥΣ)

First published at 17:59 UTC on July 16th, 2019.

GREEK_MGTOW

GREEK_MGTOW

subscribers

Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.

- Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Data should smash the biological myth of promiscuous males and sexually coy females: http://theconversation.com/data-should-smash-the-biologic...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over