Warto rozmawiać o pandemii, 07.09.2020

First published at 08:45 UTC on September 9th, 2020.

Czy mamy do czynienia z epidemią lub pandemią? Czy wywołana panika była uzasadniona? Dlaczego rządy tak wielu państw utrzymywały niszczące życie społeczne i gospodarcze zarządzenia? Czy długofalowe skutki lockdownu nie okażą się bardziej szkodliwe n…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over