Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στα εμβόλια, την ψευδή πανδημία και τα μέτρα της

First published at 18:00 UTC on October 21st, 2021.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ μας για αυτά τα θέματα στο κανάλι Αλκυόν Πλειάδες, στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-gr/

ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς κ…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.