Jakiej narodowości są kandydaci na Prezydenta RP?

First published at 15:40 UTC on June 8th, 2020.

Rzadko którego kandydata na prezydenta R.P. zapadają w pamięci ich wyborcze spoty. Leszek Bubel jest bezapelacyjnym liderem w tej arcytrudnej dziedzinie. Satyra zapada w pamięć, ośmiesza i kąsa zjadliwe przeciwników. Realizacja takiego spotu to kwes…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.