Ano ang katotohanan sa buhay?

First published at 15:32 UTC on January 16th, 2024.
subscribers

Kumonekta sa Isang Disipulo na Malapit sa Iyo:
https://map.thelastreformation.com/
https://www.isaiahsaldivar.com/delive...
Bisitahin ang: https://www.thetruth7.com/

Ano ang ibig sabihin ng ipanganak na muli.

"Sinagot siya ni Jesus, "Sina…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO