Return to Eden (Marijn Poels)

First published at 13:22 UTC on September 29th, 2020.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Ongehoord Nederland, 7 september 2020

In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijk filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, contro…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over