Uppsalapolitiker på väg att ge bygglov till centrum för radikal politisk islam i Stenhagen

First published at 10:27 UTC on September 19th, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Kassören i Dawa-stiftelsen som vill bygga ett islamiskt center i Uppsala tycker inte att homosexualitet ska vara tillåtet.
Vänstern bli jätteupprörda ifall en kommun inte hissar regnbågsflaggan, men är tyst när homohatande muslimer får bygglov.

- ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over