Szumowski pozwany przez lekarkę! Nie ma żadnej epidemii COVID-19? Anna Martynowska wRealu24!

First published at 23:35 UTC on August 1st, 2020.

ruchkontroliwladzy

RKW

subscribers

"Żadne fakty medyczne, statystyczne ani obserwacje kliniczne nie mówią o pandemii, o żadnej chorobie, którą by wywoływał groźny koronawirus" - twierdzi Anna Martynowska, kierownik niepublicznej przychodni POZ w Lądku-Zdroju.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over