sytuacja w Niemczech i Europie 02.04.2024 (lektor polski)

First published at 08:47 UTC on April 2nd, 2024.

Wszystkie Drogi (DUMBS) tunele prowadzą do Rzymu = https://rumble.com/v4cpj3u-wszystkie-drogi-dumbs-tunele-prowadz-do-rzymu.html
Antarktyda (IV Rzesza) zamknięta doku. (Polskie napisy) = https://rumble.com/v4eate3-antarktyda-iv-rzesza-zamknita-doku.…

MORE
CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO