Žijete v matrixu?

First published at 19:18 UTC on December 28th, 2020.

Originální video zde: https://www.bitchute.com/video/bWGwlZ8Mo3GT/
Website: https://www.infowars.com
Video z 9.12.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusím nezbytně souhlasit se…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over