Ufot ja salattu tieto -trailer

First published at 10:42 UTC on April 9th, 2019.

Numfidea TV

numfidea

subscribers

Ufot ja salattu tieto avautuvat kontaktihenkilö Asko Nummelan luennoissa ja esitelmissä. Tutustu aiheeseen ja ymmärrät paremmin mitä maailmassa tapahtuu. Oletko kenties itsekin kotoisin toisilta palloilta? Totuus saattaa olla tarua ihmeellisempää!...

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over