Politikere + deres eksperter = Løgn, løgn og atter løgn. (Om de høye strømprisene og utlandskablene)

First published at 18:48 UTC on March 5th, 2024.

Politikerne står fortsatt bak det de sa den gang da, og nekter for at utlandskablene har noe å gjøre med de absurd høye strømprisene å gjøre. Vel, se dette her... Veldig informativt!

Frivillige donasjoner er det som holder NNN's blogg, grupper…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO