VERKLARING PSYCHIATER P4F2021000020

First published at 10:02 UTC on November 7th, 2021.

Getuigenverklaring van Renate, psychiater.

Renate hoopt op een toekomst waar de zorg weer menselijk wordt.
“De ziel moet er weer terug in”.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO