Rosa Koire Afslører FN's Agenda21/2030

First published at 15:29 UTC on August 15th, 2020.

Justine33

Justine33

subscribers

FN's Agenda 21 / Bæredygtig udvikling er den handlingsplan, der gennemføres overalt i verden for at tage kontrol over alt land, alt vand, alle mineraler, alle planter, alle dyr, alle konstruktioner, alle produktionsmidler, al energi, al uddanne…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over