Op YouTube verboden: De Verborgen Agenda Achter Het Corona Virus.

First published at 12:16 UTC on September 27th, 2021.

Pastor Brandon Holthaus spreekt over de achtergronden van het coronavirus en het werkelijke doel ervan, gezien in het licht van de Bijbel en het profetische woord.
Op YouTube verbannen.
Met Nederlandse ondertitels.

CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over