De wapenrusting Gods (deel 6)

First published at 13:15 UTC on August 16th, 2022.

Deel 6 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over het zwaard des Geestes, het woord van God. De woorden van de Heere zijn er, als je het over een "wapen" hebt, o.a. om te toetsen en te weerleggen. Als je het woord van God kent,…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.