Οι ποινικές ευθύνες των πολιτικών και των υγειονομικών διαχειριστών της επιδημίας SARS-CoV-2

First published at 11:41 UTC on February 14th, 2021.

forye

forye

subscribers

Κωνσταντίνος Βαθιώτης - Οι ποινικές ευθύνες των πολιτικών και των υγειονομικών διαχειριστών της επιδημίας που προκαλεί ο SARS-CoV-2
Απόσπασμα από το βίντεο https://youtu.be/6JzO3bxv0tg​ που δημοσίευσε το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

0:00​ - Εισαγωγή
3:00​ - O…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over