Οι "αθέμιτες" συνέπειες των Social Media

First published at 16:40 UTC on November 30th, 2018.

veritas16

veritas16

subscribers

Ο Sean Parker ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Facebook (2004 - 2005) και ο Chamath Palihapitiya ήταν από τα πρώτα στελέχοι του Facebook (2007 - 2011). Και οι δύο εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις του Facebook και των Social Media γενικά πάν…

MORE
CategoryScience & Technology
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BitChute needs your help! We have been deplatformed by service providers and we are in the process of moving providers. If you experience an issue this is likely the cause. Please consider helping at this critical time.