Zdravotní Pas Irsko

First published at 17:29 UTC on December 22nd, 2020.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=U88ZKJhztiM
Video z 27.8.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusím nezbytně souhlasit se vším, o čem se ve videu mluví. Po…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over