Bram Vermeulen - In Den Beginne (Dutch)

First published at 14:48 UTC on April 15th, 2021.

AweandGrace

Awe & Grace

subscribers

In den beginne
Hoe een boek over teksten op 6000 jaar oude kleitabletten je veilige werkelijkheid omver kan gooien. Hoe die oude teksten in de Bijbel terechtkwamen of tot mythe werden verklaard en hoe de recente wetenschappelijke ontdekkingen keer op…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over