ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ

First published at 14:24 UTC on February 20th, 2021.

ΟΥΤΙΣ

ΟΥΤΙΣ

subscribers

Έγκυρη, αδέκαστη.

Μετασκευή ιδέας δανεισμένης από έναν άλλο bitchuter, τον morgoth's review.
https://www.bitchute.com/channel/33WKoul0FUhk/

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over