Δρ. Ρασίντ Μπουτάρ: Προειδοποίηση για τους εμβολιασμένους, έχετε ήδη μέσα σας την επόμενη πανδημία

First published at 03:09 UTC on June 26th, 2022.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ μας για αυτά τα θέματα στο κανάλι Αλκυόν Πλειάδες, στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-gr/
ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled discussion of this video.