פרופסור מייק יידון - האם אנחנו צריכים צריכים לחסן ילדים בחיסון לקורונה

First published at 11:47 UTC on September 15th, 2021.
subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO