1.TLEN NIE SZKODZI !! 2.ŚW. SZARBEL O COVIDZIE !!, 3.ROZMOWY Z COVIDEM !!-COVID PRZEMÓWIŁ !!

First published at 10:17 UTC on June 10th, 2021.

Wita Cię WSNwJC Johny !...................NAGRANE ~ POŁOWY 2021 r. ! (1-SZA NAGRANA ROZMOWA Z COVIDEM !)
Z …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over